Аналіз зв’язку між проведенням масової вакцинації в Україні та спалахами вакцинокерованих інфекцій

Організатор:
Автор статті: Кудлай Олексій,9 клас
Дата початку:
04.03
Дата завершення:
04.03
Час початку:
07:30
Час завершення:
23:50
Місце проведення заходу:
Каховська ЗОШ № 5
Опис:

Аналіз зв’язку між проведенням масової вакцинації в Україні та спалахами вакцинокерованих інфекцій

Майже 20 років тому (1991–1997) в Україні відбулася епідемія дифтерії, під час якої захворювання виявили у 20 000 осіб, серед них понад 7000 пацієнтів по­мерло. При проведенні епідеміологічного дослідження виявилося, що 80 % помер­лих були взагалі не щепленими або щепленими з порушеннями схеми імунізації. Щоб припинити епідемію, медичним працівникам довелося проводити масову імунізацію дорослих і додаткові щеплення дітям. Подальша планова імунізація проти дифтерії вакцинами зі збільшеним умістом антигена на тлі високого рівня охоплення щепленнями (до 98 %) надала можливості досягти стійкого зниження захворюваності на цю інфекцію. Але медичні працівники відзначають, що за останні 10 років рівень охоплення щепленнями почав зменшуватися і став значно нижчим. Найгірші показники вакцинопрофілактики мали місце в 2010–2011 рр. Проте захворюваність на дифтерію продовжувала знижуватись і в 2012 р. була найменшою - всього 5 випадків. Це можна пояснити тим, що попередні щеплення, зроблені до 2009 р., забезпечили на якийсь проміжок часу стійкий імунітет серед дитячого населення. Крім того, природна сприйнятливість цієї інфекції становить лише 20 %. Обидва ці фактори ще якийсь час дозволять стримувати інтенсивність епідемічного процесу. Але прогноз у разі продовження такого стану вакцинації (менше 90 %) закінчиться невдовзі новим ускладненням епідемічної ситуації. Це є дуже тривожним фактором для населення України.

Не менш складна ситуація спостерігається стосовно поліомієліту. Обсяги профілактичних щеплень, а саме охоплення трьома дозами вакцини проти поліомієліту, були такими: 2007 р. - 98 %, 2008-й - 90,9 %, 2009-й - 80,6 %, 2010-й - 57,3 %, 2011-й - 54,3 %, 2012-й - 73,7 %, 2013-й - 72 %, 2014 р.- 44,7 %. На 1 серпня 2015 року - 17,3 %. Наведені дані свідчать про недостатній захист дітей від поліомієліту та серйозну загрозу виникнення спалаху.

В Україні, згідно з результатами досліджень, проведених ДУ «Інститут епіде­міології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського», рівень вакцинопрофілактики кору в Україні, починаючи з 2008 року, знижується, що й призвело до чергового спалаху, що мав місце протягом 2011- 2012 років. У 2011 році захворюваність на кір порівняно з 2010 роком збільшилась у 36 разів - захворіли 1333 особи, у 2012 році відбулося подальше її зростання ще майже в 10 разів - 12 746 осіб. Серед дітей віком від 1 до 14 років, що захворіли у 2011 році, тільки 32 % отримали одне щеплення та 40 % - два, у 2012 році ці показники відповідно становили 35 і 23 %. Тобто діти віком від 1 до 14 років, які повинні бути вакцинованими та захворіли на кір, у 28–42 % взагалі не були щеплені, а більшість отримала лише одне щеплення, що не гарантує 100% захисту від захворювання [9].

Для порівняння взято держави в Європі, де найбільші спалахи кору в наш час це - Італія (4 854) і Румунія (7977) та Німеччина (904), ідеться у новому звіті Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності. Статистика свідчить, що найчастіше хворіють ті, у кого немає щеплень. Так, наприклад, 89% випадків захворювання на кір в Італії були зареєстровані серед людей, які не були вакциновані жодного разу, а 6% випадків - це хворі, які попередньо отримували лише одну дозу вакцини [10].

Не менш складною є ситуація в нашій державі з 2016 року. Розглянемо захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики в Україні за період 2016 - 2019 роки (табл. 3.1).

Захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики в Україні

Кількість випадків захворювання
Хвороба 2016 2017 2018 2019
Правець 10 18 19 15
Дифтерія 4 0 10 21

Продовження табл. 3.1

Кашлюк 3132 2480 2214 2063
Паротит 439 336 392 352
Кір 102 4782 53219 57128
Поліомієліт 0 0 0 0

У ході аналізу стану вакцинації серед дітей першого року життя в Україні, що буде розглядатися у наступному пункті, була помічена така закономірність: найбільші спалахи вакцинокерованих інфекцій реєструвалися в тих областях нашої країни, де були найнижчі показники охоплення щепленням. До прикладу, візьмемо кір (табл.3.2).

Охоплення щепленням дітей від кору в Закарпатській, Львівській та Дніпропетровській областях у відсотках - %

Область України Кількість вакцинованих дітей у відсотках % Захворюваність на кір станом на 2019 рік (на 100 тис. населення)
2017 2018 2019
Закарпатська 71,2 84,8 90,5 >213,4
Львівська 85,9 89,9 90,0 >213,4
Дніпропетровська 99,6 94,6 99,9 28,3-77,2

З таблиці видно, що з 2017 по 2019 рік кількість вакцинованих у Закарпатській і Львівській областях не досягала рекомендованих ВООЗ 95-97%, що викликало підвищення захворюваності до рекордних по Україні показників. У той час у Дніпропетровській області відсоток щеплених мав задовільні значення і кількість хворих трималася на невисоких рівнях.

На підставі аналізу даних ми бачимо, що зниження рівня охоплення щепленнями закономірно та неухильно супроводжується підвищенням захворюваності на вакцинокеровані інфекції, що в недалекому майбутньому може призвести не тільки до спалахів, але й до епідемій.

Фотогалерея

Каховська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

вулиця Велика Куликовська, 128,
74800, Херсонська область, місто Каховка,
Україна

Код ЄДРПОУ 24754956

Тел./факс (05536) 2-12-48, факс (05536) ________, E-mail: kakhovka-school_5@ukr.net

Дата останньої зміни 02 Грудня 2021

Цей сайт безкоштовний!